Tehnician electronist echipamente de automatizare 

TEHICIAN ELECTRONIST ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARE


                           Descrierea cursului

Un Tehnician Electronist Echipamente de Automatizare lucreaza în unitatile de productie a echipamentelor electronice pentru automatizare, în unitatile economice care produc montaje/subansamble/echipamente electronice pentru automatizare si în unitati economice specializate în întretinerea si depanarea masinilor aoutomate si/sau linii automate de fabricatie.

Tehnicianul electronist echipamente de automatizare realizeaza o diversitate de operatii ce presupun o foarte buna pregatire profesionala dar si calitati manageriale pentru a conduce formatii de lucru, se asigura ca si componentele si echipamentele electronice pentru automatizare functioneaza la parametrii normali si monitorizeaza procese tehnologice la masini automate.

In cadrul unitatilor de productie, tehnicianul trebuie sa cunoasca, sa monteze, sa exploateze, sa revizuiasca echipamentele dar si sa remedieze defectiunile electronice, electrice si mecanice care pot surveni in timpul functionarii acestora. Totodata tehnicianul executa masuratori produselor realizate cu scopul de a inlatura problemele aparute si efectueaza reglajele corespunzatoare.


Pentru realizarea cerintelor ocupatiei, Un Tehnician Electronist Echipamente de Automatizare trebuie sa posede un volum bogat de cunostinte teoretice si practice din mai multe domenii (electric, electronic, mecanic, management) deoarece el trebuie sa organizeze si sa conduca echipe de lucru si poate suplini pe oricare din subalterni. In plus are nevoie de o serie de aptitudini, inclusiv manageriale, strict necesare îndeplinirii sarcinilor ce-i revin.

Principalele functii majore indeplinite de un Tehnician Electronist Echipamente de Automatizare sunt: planificarea activitatii zilnice proprii si a echipei subordonate, mentinerea unui mediu corespunzator de sanatate, securitate in munca si PSI, organizarea locului de munca propriu si al subordonatilor, intocmirea de documente specifice, asigurarea calitatii lucrarilor executate de el sau de echipa subordonata, realizarea programului de mentenanta, realizarea activitatilor de instalare/ montaj echipamente, utilizeaza AMC-urior si instrumentelor de proces, monitorizarea proceselor industriale, intretinerea instrumentelor /echipamentelor de proces, realizarea activitatilor de testare/verificare a echipamentelor/instrumentelor de proces.

Competențe dobândite

- Planificarea activitatii zilnice proprii si a echipei subordonate.

- Mentinerea unui mediu corespunzator de sanatate, securitate in munca si PSI.

- Organizarea locului de munca propriu si al subordonatilor.

- Intocmirea de documente specifice.

- Asigurarea calitatii lucrarilor executate de el sau de echipa subordonata.

- Realizarea programului de mentenanta.

- Lansarea activitatilor.

- Realizarea activitatilor de productie module/ subansamble pentru automatizare.

- Realizarea activitatilor de montaj echipamente pentru automatizare.

- Supervizarea proceselor tehnologice.

- Testarea si verificarea subansamblelor.